6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017  İZMİR

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

30 Haziran 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi

11 Ağustos 2017

SPONSORLAR