6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017  İZMİR

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

15 Eylül 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi

 29 Eylül 2017

SPONSORLAR