6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017

Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Kongrede yer alması düşünülen konular ana başlıklar altında aşağıda verilmektedir. Belirtilen başlıkların dışında kalan çalışmalar, Bilimsel Kurulun değerlendirmesine bağlı olarak Kongre’de yer alabilir.

 • Maden üretiminde kullanılan kazı ve iş makinaları
 • Madencilikte kullanılan yardımcı makina, ekipman ve teçhizatlar
 • Maden makinalarının seçimi ve verimlilik analizleri
 • Madenlerde nakliyat sistemleri
 • Maden makinaları tasarımı ve kontrol sistemleri
 • Kazı mekaniği
 • Maden mekanizasyonu
 • Maden makinalarının bakım ve onarımı
 • Doğaltaş üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar
 • Kesme teknolojileri
 • Madencilikte sinyalizasyon, haberleşme ve elektrifikasyon sistemleri
 • Madencilikte kullanılan izleme ve ölçüm sistemleri
 • Madencilikte kullanılan delici makina-ekipman ve sistemleri
 • Madencilikte hidrolik ve pnömatik uygulamalar
 • Sondaj ekipman ve teknolojisi
 • Jeotermal sistemler ve teknolojileri
 • Kaya gazı teknolojisi
 • Metan drenaj sistemleri
 • Kırma - eleme makina ve ekipmanları
 • Öğütme - sınıflandırma makina ve ekipmanları
 • Cevher zenginleştirme makina ve ekipmanları
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde verimlilik analizi
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde otomasyon ve kontrol sistemleri
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde bakım ve onarım
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri ve makinalarının tasarımındaki gelişmeler
 • Makine ve ekipman üretiminde kullanılan malzeme teknolojileri
 • Kömür gazlaştırma teknolojileri
 • Çözelti madenciliğindeki gelişmeler
 • Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ekipmanlar
 • Maden makinalarının ekonomisi ve finans olanakları
 • Maden makinaları ve tesisleri için personel yetkinliğine yönelik çalışmalar
 • Tünel, metro ve altyapı çalışmalarında kullanılan makina-ekipmanlar
 • Madencilikte kullanılan laboratuvar cihazları

 

SPONSORLAR