6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017  İZMİR

Kongre dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Kongrede yer alması düşünülen konular ana başlıklar altında aşağıda verilmektedir. Belirtilen başlıkların dışında kalan çalışmalar, Bilimsel Kurulun değerlendirmesine bağlı olarak Kongre’de yer alabilir.

 • Maden üretiminde kullanılan kazı ve iş makinaları
 • Madencilikte kullanılan yardımcı makina, ekipman ve teçhizatlar
 • Maden makinalarının seçimi ve verimlilik analizleri
 • Madenlerde nakliyat sistemleri
 • Maden makinaları tasarımı ve kontrol sistemleri
 • Kazı mekaniği
 • Maden mekanizasyonu
 • Maden makinalarının bakım ve onarımı
 • Doğaltaş üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar
 • Kesme teknolojileri
 • Madencilikte sinyalizasyon, haberleşme ve elektrifikasyon sistemleri
 • Madencilikte kullanılan izleme ve ölçüm sistemleri
 • Madencilikte kullanılan delici makina-ekipman ve sistemleri
 • Madencilikte hidrolik ve pnömatik uygulamalar
 • Sondaj ekipman ve teknolojisi
 • Jeotermal sistemler ve teknolojileri
 • Kaya gazı teknolojisi
 • Metan drenaj sistemleri
 • Kırma - eleme makina ve ekipmanları
 • Öğütme - sınıflandırma makina ve ekipmanları
 • Cevher zenginleştirme makina ve ekipmanları
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde verimlilik analizi
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde otomasyon ve kontrol sistemleri
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde bakım ve onarım
 • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri ve makinalarının tasarımındaki gelişmeler
 • Makine ve ekipman üretiminde kullanılan malzeme teknolojileri
 • Kömür gazlaştırma teknolojileri
 • Çözelti madenciliğindeki gelişmeler
 • Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ekipmanlar
 • Maden makinalarının ekonomisi ve finans olanakları
 • Maden makinaları ve tesisleri için personel yetkinliğine yönelik çalışmalar
 • Tünel, metro ve altyapı çalışmalarında kullanılan makina-ekipmanlar
 • Madencilikte kullanılan laboratuvar cihazları

 

SPONSORLAR