6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi 

18-21 Ekim 2017  İZMİR

 

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

Bildiriler Kitabı yayımlanmıştır.

 

 

Değerli meslektaşlarımız ve bilim insanları;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında MINEX Fuarı ile koordineli olarak İzmir’de düzenlenecektir. Maden Mühendisleri Odası’nın önemli etkinliklerinden birisi olan kongre kapsamında; maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular dünyanın önemli uzmanları tarafından sunulup tartışılacaktır.

Kongre ile birlikte İZFAŞ ve Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek olan MINEX “7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri” fuarı yerli ve yabancı firmaların katılımı ile gerçekleştirilecektir. Fuar kapsamında madencilik ve altyapı çalışmalarında kullanılan makina - ekipmanları ve bunların teknolojileri ile ilgili ürünler sergilenerek kullanıcılar ile buluşturulacaktır.

Gelişen Türkiye’nin aydınlık yüzü, kongre ve fuarlar şehri İzmir’de buluşmak dileği ile…

Prof. Dr. Gürcan KONAK

IMMAT

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı

Aykut AKDEMİR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

 

SPONSORLAR